Beiðni um leyfi

ATH: Sé beiðni um leyfi til 2ja daga eða skemur á að hringja á skrifstofu skólans!

Umsjónarkennari hefur verið upplýstur um leyfi

Í 15. gr. laga um grunnskóla kemur fram að sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágunni stendur.

Ég hef lesið athugasemdina hér að ofan varðandi lög um grunnskóla