Kennsluáætlanir

Kennsluáætlanir eru í öllum fögum. Í þeim koma fram markmið náms, námsefni, áætlun haust- og vorannar og loks upplýsingar um námsmat.  Þessar áætlanir eru sýnilegar í MENTOR

Hér fyrir neðan má sjá dæmi um kennsluáætlun í íslensku í 5. bekk:

Námsáætlun

 • Markmið - hvað ætlum við að læra?

Markmið:   Að nemendur:

  öðlist aukna lestrarhæfni, hraða og lesskilning

 •   þjálfist í að lesa margvíslega texta og vinna með þá á fjölbreyttan hátt
 •   hlusti á upplestur og vinni með efnið sem hlustað var á
 •   þjálfist í að nota talmál til að fást við hin ýmsu viðfangsefni
 •   þjálfist í að tjá sig í rituðu máli og stafsetji mál sitt rétt
 •   venjist því að nota orðabækur og önnur hjálpargögn við ritun
 •   nái tökum á þeim málfræðiatriðum sem lögð eru til grundvallar á þessu aldursstigi t.a.m: stafróf, stafrófsröð, stór/lítil stafur, nafnorð, sérnöfn/samnöfn, eintala/fleirtala, greinir, tvöfaldur samhljóði, -ng/-nk reglan, kyn, fallbeyging, lýsingarorð, andheiti/samheiti, stigbreyting og sagnorð.
 •   kynnist bókmenntum og hugtökum tengdum þeim og læri að lesa bókmenntir sér til gagns og ánægju
 •   kynni sér hefðbundin og óhefðbundin ljóð og þekki hugtökin rím og ljóðstafi
 •   vinni með ljóð á ýmsa vegu og læri nokkur ljóð utan að
 •   fá ríkuleg tækifæri til að leika sér með tungumálið á fjölbreyttan hátt t.d. með myndagátum, krossgátum, orðaleikjum og nýyrðasmíði

                                                               (Aðalnámsskrá grunnskóla – Almennur hluti 2011 – Greinasvið 2013)

 • Námsefni - hvaða bækur og gögn notum við í náminu?

Vinnum með m.a. með læsisfimmuna sem er kerfi sem vinnur með sjálfstæðan lestur, félagalestur, hlustun á lestur, orðavinnu og ritun. Einnig vinnum við með Samvinnunám (Collaborative learning) og hreyfikennslu (Active based learning) sem miðar að því að samtvinna leik og hreyfingu inn í málfræðikennslu.

Ýmsar námsbækur og bækur af bóksafninu í sjálfstæðum lestri og félagalestri, 

Orðspor lesbók og vinnubók, Málrækt 2, Flökkuskinna, Vanda-málið, Ljóðspor, Smellur (æfingar í heimavinnu), Trunt trunt og tröllinn (þjóðsögur lesnar m.a. í nestistíma), ýmsar lestrarbækur frá bókasafni skólans og sem eru í eigu skólans.

 • Kennsluáætlun

Ágúst:

Bókmenntir : Flökkuskinna, Trunt trunt og tröllin.

Málfræði og stafsetning: Orðspor 1, Mál til komið, Málrækt 2. 

Lesskilningur: Vanda málið, Smellur og ýmis verkefni af skólavefnum.

Læsisfimma : sjálfstæður lestur, félagalestur, hlustun á lestur, orðavinna og ritun. Samvinnunám, hreyfikennsluæfingar.

Skrift 4 & 5

September:

Bókmenntir : Flökkuskinna, Trunt trunt og tröllin.

Málfræði og stafsetning: Orðspor 1, Mál til komið, Málrækt 2. 

Lesskilningur: Vanda málið, Smellur og ýmis verkefni af skólavefnum.

Læsisfimma : sjálfstæður lestur, félagalestur, hlustun á lestur, orðavinna og ritun. Samvinnunám, hreyfikennsluæfingar.

Skrift 4 & 5

Lesfimipróf

Ljóðspor - Haustljóð og ljóð um haustið

Skrift 4 & 5

Október:

Bókmenntir : Flökkuskinna, Trunt trunt og tröllin.

Málfræði og stafsetning: Orðspor 1, Mál til komið, Málrækt 2. 

Lesskilningur: Vanda málið, Smellur og ýmis verkefni af skólavefnum.

Læsisfimma : sjálfstæður lestur, félagalestur, hlustun á lestur, orðavinna og ritun. Samvinnunám, hreyfikennsluæfingar

Orðarún

Ljóðspor - Haustljóð.

Skrift 4 & 5

Nóvember:

Bókmenntir : Flökkuskinna, Trunt trunt og tröllin.

Málfræði og stafsetning: Orðspor 1, Mál til komið, Málrækt 2. 

Lesskilningur: Vanda málið, Smellur og ýmis verkefni af skólavefnum.

Læsisfimma : sjálfstæður lestur, félagalestur, hlustun á lestur, orðavinna og ritun. Samvinnunám, hreyfikennsluæfingar

Ljóðspor - frjálst ljóð eða frumsamið

Skrift 4 & 5

Verkefni í tilefni Dags íslenskrar tungu.

Desember

Bókmenntir : Flökkuskinna, Trunt trunt og tröllin.

Málfræði og stafsetning: Orðspor 1, Mál til komið, Málrækt 2. 

Lesskilningur: Vanda málið, Smellur og ýmis verkefni af skólavefnum.

Læsisfimma : sjálfstæður lestur, félagalestur, hlustun á lestur, orðavinna og ritun. Samvinnunám, hreyfikennsluæfingar.

Jólahefti 

Skrift 4 & 5

Janúar 

Bókmenntir : Flökkuskinna, Trunt trunt og tröllin.

Málfræði og stafsetning: Orðspor 1, Mál til komið, Málrækt 2. 

Lesskilningur: Vanda málið, Smellur og ýmis verkefni af skólavefnum.

Læsisfimma : sjálfstæður lestur, félagalestur, hlustun á lestur, orðavinna og ritun. Samvinnunám, hreyfikennsluæfingar.

Skrift 4 & 5

Febrúar

Bókmenntir : Flökkuskinna, Trunt trunt og tröllin.

Málfræði og stafsetning: Orðspor 1, Mál til komið, Málrækt 2. 

Lesskilningur: Vanda málið, Smellur og ýmis verkefni af skólavefnum.

Læsisfimma : sjálfstæður lestur, félagalestur, hlustun á lestur, orðavinna og ritun. Samvinnunám, hreyfikennsluæfingar.

Æfingar í framsögn.

Skrift 4 & 5

Mars

Bókmenntir : Flökkuskinna, Trunt trunt og tröllin.

Málfræði og stafsetning: Orðspor 1, Mál til komið, Málrækt 2. 

Lesskilningur: Vanda málið, Smellur og ýmis verkefni af skólavefnum.

Læsisfimma : sjálfstæður lestur, félagalestur, hlustun á lestur, orðavinna og ritun. Samvinnunám, hreyfikennsluæfingar.

Æfingar í framsögn.

Skrift 4 & 5

Apríl

Bókmenntir : Flökkuskinna, Trunt trunt og tröllin.

Málfræði og stafsetning: Orðspor 1, Mál til komið, Málrækt 2. 

Lesskilningur: Vanda málið, Smellur og ýmis verkefni af skólavefnum.

Læsisfimma : sjálfstæður lestur, félagalestur, hlustun á lestur, orðavinna og ritun. Samvinnunám, hreyfikennsluæfingar.

Skrift 4 & 5

Maí

Bókmenntir : Flökkuskinna, Trunt trunt og tröllin.

Málfræði og stafsetning: Orðspor 1, Mál til komið, Málrækt 2. 

Lesskilningur: Vanda málið, Smellur og ýmis verkefni af skólavefnum.

Læsisfimma : sjálfstæður lestur, félagalestur, hlustun á lestur, orðavinna og ritun. Samvinnunám, hreyfikennsluæfingar.

Skrift 4 & 5

 • Námsmat - hvað og hvernig er nám og vinna metin?

September: Orðarún - lesskilningspróf, Lesfimi og Aston Index (stafsetning)

Desember: Ljóðaverkefni - metin eru skrift, frágangur og sköpun

Janúar: Lesfimi og Aston Index (stafsetning)

Maí: lesfimipróf og málfræðikönnun