Nemendaráð

Hlutverk nemendaráðs er að vinna að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum nemenda. Nemendaráð er æðsta ráð nemenda við Grunnskólann í Hveragerði og starfar ráðið í nánu samstarfi við félagsmiðstöðina Skjálftaskjól. Tilgangur  ráðsins er að halda uppi félagsstarfi í skólanum og í félagsmiðstöðinni, efla félagslegan áhuga nemenda og standa vörð um hagsmuni og velferð allra nemenda skólans. Nemendaráð fjallar um efni sem tengjast félagsstarfi nemenda, ráðið hefur umsjón með ákveðnum hefðum í skólastarfi og leitar leiða til þess að styðja við jákvæðan skólabrag og virkja aðra nemendur. Allir nemendur í 8. - 10. bekk eru félagar í nemendaráði. 

Í nemendaráði sitja fulltrúar af elsta stigi, þ.e. einn fulltrúi úr hverri bekkjardeild í 8. og 9. bekk og tveir fulltrúar úr hverri bekkjardeild í 10. bekk. Formaður nemendaráðs kemur úr 10. bekk. Hlutverk formanns er einkum að hafa forystu í félagslífi nemenda og koma fram fyrir hönd þess.

Hlutverk, viðmið og gildi nemendaráðs: 

Nemendaráð fundar reglulega. Allir meðlimir nemendaráðs hafa ákveðnum hlutverkum að gegna og þau helstu eru;

 • Fulltrúar nemendaráðs skulu vinna að hagsmuna- og velferðarmálum allra nemenda.

 • Eru fyrirmynd í orði og gjörðum innan skólans sem utan.

 • Eru talsmaður nemenda og koma hugmyndum og ábendingum þeirra inn á borð nemendaráðs.

 • Eru fulltrúar nemenda gagnvart stjórn skólans og skólayfirvöldum.

 • Nemendaráðsfulltrúar beri upp erindi til umfjöllunar á fundum ráðsins.

 • Hvetja aðra nemendur til þátttöku í starfi skólans og félagsstarfi með jákvæðu umtali.

 • Hlusta á hugmyndir frá öðrum nemendum, vera skapandi og stuðla þannig að því að allir nemendur upplifi sig sem hluta af heildinni.

 • Skipuleggja og mæta á nemendaráðsfundi og taka virkan þátt í umræðum og verkefnum á hverjum fundi.

 • Koma að undirbúningi og útfærslu viðburða og hjálpa starfsfólki við frágang að viðburðum loknum.

Verkefni sem eru á ábyrgð nemendaráðs:

 • Rósaball.

 • Árshátíð elsta stigs.

 • Setustofa elsta stigs.

Hlutverk formanns nemendaráðs:

 • Stjórnar nemendaráðsfundum.

 • Skipuleggur störf nemendaráðs og sér um verkaskiptingu.

 • Er talsmaður nemendafélagsins út á við. Afhendir m.a. styrk frá skólanum eftir góðgerðarþema og heldur ræðu við útskrift 10. bekkja.

 • Sýnir starfi sínu áhuga og sinnir því vel.

 • Er í góðu sambandi við skólayfirvöld, kennara, starfsfólk og samnemendur.

Nemendaráð starfar undir leiðsögn deildarstjóra elsta stigs og fulltrúa frá félagsmiðstöðinni Skjálftaskjól.

Meðlimir nemendaráðs hafa tækifæri til þess að sinna sínum störfum á skólatíma m.a. sem val ásamt því að ráðið hefur aðgang að vinnuaðstöðu í frístundamiðstöðinni Bungubrekku.

Ætlast er til að þeir sem sitja í nemendaráði séu til fyrirmyndar fyrir aðra nemendur og fari í einu og öllu að reglum skólans.
Meti stjórnendur skólans svo að nemendaráðsmaður sé ekki að standa undir þeim kröfum sem gerðar eru til hans er viðkomandi áminntur eða látin víkja úr ráðinu svo hægt sé að hleypa öðrum áhugasömum að. Þó er umsvifalaust brottrekstrarsök gerist nemendaráðsmaður uppvís að broti á landslögum, reglum skólans eða félagsmiðstöðvarinnar, en þess þó gætt að andmælaréttur þeirra sé virtur.

Starfsreglur nemendaráðs eru endurskoðaðar á hverju vori af sitjandi nemendaráði.

Ráðið er svona skipað, skólaárið 2023-2024:
 
Úr 10. bekk:
Formaður: Stefán Gunngeir
Varaformaður: Hrafnhildur
Ritari: Reynir
Vararitari: Marta
Varamenn: Aron og Ragnar
 
Úr 9. bekk:
Aðalmenn: Darri og Kristján Hlíðdal
Varamenn: Júlía og Einar
 
Úr 8. bekk:
Aðalmenn: Elma og Eygló
Varamenn: Markús og Fenrir