Móttaka nýrra nemenda

Við móttöku nýrra nemenda er lögð áhersla á góðar móttökur og skýrar upplýsingar. Foreldrar og nemandi eru boðuð í skólann til kynningar áður en kennsla hefst. Skólastjórnendur leiða nemandann og foreldra til fundar við umsjónarkennara sem kynnir þeim húsakost, lykilsatarfsmenn og skólastarfið. Þegar nemandi byrjar í skólanum á miðjum vetri er nemandi ásamt foreldrum boðaðir til fundar eftir hádegi þegar ekki er kennsla. Við komu nýs nemanda er sérstaklega stuðlað að því að hann tengist bekkjarfélögum. Er þá einum eða nokkrum nemendum falið að fylgja honum um skólann og bjóða hann velkominn með í frímínútur og hádegishlé.

Innritun

  • Ábyrgð: Stjórnendur og ritari
  • Gögn fengin frá fyrri skóla ef þau eru fyrir hendi.
  • Bekkur valinn fyrir nemanda
  • Umsjónarkennara tilkynnt um komu nemanda
  • Foreldrar boðaðir á fund. Gengið frá túlkaþjónustu ef þarf – Móttaka innflytjenda
  • Móttökuviðtal undirbúið
  • Komið á sambandi við foreldra/forráðamenn

Nýr nemandi í bekknum

Nemendum í bekknum sagt frá nýjum nemanda og nafni hans. Nemendur fengnir/valdir til að taka að sér leiðsögn og fylgd fyrstu dagana. Foreldrum barna í bekknum tilkynnt um nýjan nemanda.

Undirbúningur starfsfólks

Allir kennarar sem kenna bekknum, námsráðgjafi og hjúkrunarfræðingur fá grunnupplýsingar um nemandann auk upplýsinga um námslega og félagslega stöðu.  Skólaliðar, matráður og húsvörður fá grunnupplýsingar og upplýsingar um félagslega stöðu.

Móttaka nýrra nemenda innflytjenda

Í lögum um grunnskóla (16. grein nr. 91/2008) er kveðið á um að allir grunnskólar skuli hafa móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. Og á áætlunin að taka mið af bakgrunni nemenda, tungumálafærni og hæfni þeirra á öðrum námssviðum. Áætlunin á að tryggja að nemendur og foreldrar þeirra fái upplýsingar um skólann og ráðleggingar um skólastarfið.

Við móttöku nýrra nemenda með annað móðurmál en íslensku er samskonar ferli og við móttöku annarra nýnema. Að auki bætist við móttökuáætlun innflytjenda.