Umhverfisstefna - Grænfáninn

Umhverfisstefna - Grænfáninn

Þann 3. apríl 2019 fékk Grunnskólinn í Hveragerði afhentan sinn fjórða Grænfána en það er umhverfismerki sem nýtur virðingar víða í Evrópu sem tákn um árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í skólum.

Mikil vinna liggur að baki hverjum Grænfána en þemun sem unnið hefur verið eftir sl. tvö ár er náttúruvernd og átthagar. Verkefni þessu tengd eru til að mynda árgangagöngur að hausti þar sem hver árgangur gengur saman um helstu gönguleiðir í nágrenninu. Þá fer 1. bekkur í stutta göngu en svo lengjast ferðirnar eftir því sem nemendur eldast og þegar komið er í 10. bekk er farið í dagsgöngu frá Nesjavöllum gegnum Marardal og komið niður hjá Hellisheiðarvirkjun. Þá eru allir árgangar með útitíma í stundaskrá sem nýttir eru til ýmissa verka sem tengjast náttúrufræði og umhverfisvitund. Umhverfisnefnd skólans er skipuð bæði nemendum og starfsfólki sem vinnur að því að halda umhverfisvitund innan skólans á lofti. Næsta verkefni er svo að vinna með loftslagsmál og hvernig við sem einstaklingar getum minnkað kolefnismengun.

Markmið

  • Að stuðla að umhverfisvænum starfsháttum og lífsvenjum, með áherslu á að halda mengun og verðmætasóun í lágmarki.
  • Að stuðla að aukinni vitund nemenda og starfsfólks um umhverfismál.
  • Að nemendur og starfsfólk læri að lifa í sátt við umhverfi sitt.
  • Að efla færni nemenda og starfsfólks til að takast á við umhverfismál á jákvæðan hátt, náttúrunni og samfélaginu til heilla.
  • Að gera nemendum og starfsfólki ljóst að það er hagkvæmt fyrir samfélagið að draga úr mengun, verðmætasóun og orkunotkun.
  • Að vinna gegn hvers konar mengun og umhverfisspjöllum.
  • Að umhverfisfræðsla verði hluti af námi allra bekkja skólans, með samþættingu námsgreina.
  • Að hvetja til útivistar og hreyfingar.
  • Að nemendur séu meðvitaðir um hvernig hægt er að bæta líf sitt og komandi kynslóða með því að umgangast umhverfi sitt og náttúru af tillitssemi og umhyggju.
  • Að umhverfisvernd verði samvinna heimila og skóla.

Sjá jafnframt frétt frá því í apríl sl. hér