Samræmd könnunarpróf

Samræmd könnunarpróf

Samræmd könnunarpróf eru samin með hliðsjón af Aðalnámskrá grunnskóla. Slík próf gefa upplýsingar um að hvaða marki nemendur hafa náð grundvallarkunnáttu og færni sem frekara nám byggir á. Þau eru foreldrum, kennurum og skólayfirvöldum til leiðbeiningar um námsstöðu nemenda. Samræmd könnunarpróf eru lögð fyrir 4. og 7. bekk í íslensku og stærðfræði. Í 10. bekk taka nemendur samræmd könnunarpróf í þremur greinum: íslensku, stærðfræði og ensku. Engin sjúkrapróf eru haldin.

Nemendur sem eru veikir á prófdegi taka ekki próf. Samræmd próf í 4., 7. og 10. bekkjum eru lögð fyrir í september. Öllum nemendum er skylt að þreyta samræmdu könnunarprófin njóti þeir ekki undanþágu frá próftöku samkvæmt reglugerð.

Í lok október sendir Námsmatsstofnun einkunnir 10. bekkinga til skólans og um miðjan nóvember koma einkunnir 4. og 7. bekkinga. Á sama tíma fá forráðamenn einkunnir barna sinna sendar heim frá skólanum.

Allar nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Námsmatsstofnunnar: www.namsmat.is

Go to top